Bộ điều khiển nhiệt độ Rex C900/700/400/100

295.000